Kadry
Płace
Zus

W zakres obsługi kadrowo-płacowej wchodzi m.in.:

sporządzanie list płac / rozliczeń płacowych
przygotowywanie wszystkich deklaracji i raportów wymaganych przez ZUS
przygotowywanie deklaracji miesięcznych z tytułu podatku dochodowego osób fizycznych (pracownicy zatrudnieni w ramach umowy o pracę, a także umów-zleceń i umów o dzieło)
przygotowywanie informacji o dochodach rocznych pracowników
prowadzenie spraw kadrowych, teczek osobowych pracowników 
pomoc przy szkoleniach BHP
przekazywanie dokumentów do ZUS w formie przekazu elektronicznego