Sprzedaż nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości: 

Jeżeli sprzedaliście Państwo mieszkanie przed upływem 5 lat, jesteście Państwo zobowiązani do powiadomienia o tym urząd skarbowy. Służy do tego formularz PIT-39, który należy złożyć do 30 kwietnia roku podatkowego następującego po tym, w którym nastąpiła sprzedaż nieruchomości. 

W zeznaniu należy wykazać kwoty przychodu, kosztów i dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości, zarówno tego, który podlega opodatkowaniu, jak i tego, który jest zwolniony z opodatkowania. 

Co ważne w PIT-39 wpisuje się dochody zwolnione z opodatkowania niezależnie od tego, czy wydatki na cele mieszkaniowe zostały poniesione do dnia złożenia zeznania, czy też planujecie je Państwo ponieść  dopiero w okresie 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym uzyskany był przychód. 

Jeżeli potrzebujecie Państwo wsparcia merytorycznego lub chcecie, aby biuro w oparciu o dostarczone przez Was dokumenty dokonało tego rozliczenia w Państwa imieniu serdecznie zapraszam. Możecie Państwo liczyć na fachową obsługę naszego biura oraz rzetelne podejście do Państwa spraw.