Cennik

Cena za świadczone przez biuro rachunkowe usług księgowych jest każdorazowo ustalana indywidualnie. Jej wysokość jest uzależniona m.in. od czynników takich jak: 
rodzaj ewidencji księgowej, 
liczba dokumentów w miesiącu, 
liczba zatrudnionych pracowników. 

Orientacyjny cennik za usługi, przy zastosowaniu wyceny opartej na ilości dokumentów księgowych w miesiącu, przedstawia się w następujący sposób:

Przykładowy cennik usług - ceny netto

Rodzaj ewidencji księgowej Cena minimalna
księga przychodów i rozchodów bez VAT od 100 złotych netto
księga przychodów i rozchodów z VAT od 150 złotych netto
ryczałt od przychodów ewidencjonowanych bez VAT od 80 złotych netto
ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z VAT od 120 złotych netto
kadry i płace za 1 pracownika od 35 złotych netto
PIT-39 od 80 złotych netto
Zgłoszenie SD-Z2 od 40 złotych netto
Deklaracja SD-3 od 80 złotych netto

Aby uzyskać szczegółową ofertę, zachęcamy do złożenia zapytania drogą mailową. Nasze biuro nie stosuje sztywnego cennika. Wszystkie czynności wykonujemy w ramach jednej zryczałtowanej ceny uzgodnionej indywidualnie z klientem.